Νικόλαος Α. Παναγιώτου
Νικόλαος Α. Παναγιώτου
Καθηγητής
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ονομάζομαι Νίκος Παναγιώτου και είμαι Καθηγητής στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη επιχειρησιακών διαδικασιών και στη βελτίωσή τους. Τελείωσα το 2ο Λύκειο Νέου Ψυχικού το 1988 και τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ το 1994, ακολουθώντας την κατεύθυνση του Μηχανικού Παραγωγής και εκπονώντας Διπλωματική Εργασία με αντικείμενο την κατασκευή μίας Βάσεως Δεδομένων για την Εταιρεία Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης. Πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία αποκτώντας τον τίτλο του MBA από το Business School του Lancaster University. Εκπόνησα το διδακτορικό μου στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας και υποστήριξα επιτυχώς τη διδακτορική μου διατριβή το 1999 με αντικείμενο την αξιολόγηση της Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) με χρήση της Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων (ABC). Αφού εκπλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κύπρο στο σώμα Μηχανικού, εργάστηκα για ένα έτος στην πολυεθνική εταιρεία συμβούλων KPMG στη θέση του Ανώτερου Σύμβουλου στον τομέα Βελτίωσης της Επιχειρηματικής Απόδοσης (Business Performance Improvement). Το 2001 εκλέχτηκα Λέκτορας επί συμβάσει (ΠΔ 407) στο γνωστικό αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, ενώ το 2004 εκλέχτηκα ως Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη επιχειρησιακών διαδικασιών και δομών, το Νοέμβριο του 2010 εξελίχθηκα στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, το 2015 έγινα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και το Σεπτέμβριο του 2016 εξελίχθηκα στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 κατέχω τη θέση του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Δομές", είμαι Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ).

Διδάσκω τα μαθήματα «Εισαγωγή στο Marketing», «Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙ», «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», «Επιχειρησιακή Έρευνα» και «Συστήματα Αποφάσεων». Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκω στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτενχείου, ενώ στο παρελθόν έχω διδάξει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και στη Σχολή Μεταλλείων & Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκω στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA), ενώ είμαι εισηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων κρατικών προμηθειών. Έχω επιτηρήσει άνω των εκατόν είκοσι διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης με έμφαση στις παραγωγικές επιχειρήσεις.

Έχω εκπονήσει σημαντικό αριθμό έργων σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σε θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, συστημάτων μέτρησης της απόδοσης και εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων. Στο παρελθόν υπήρξα συντονιστής επιστημονικής ύλης στο περιοδικό Plant Management που ασχολείται με θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς Παραγωγής.

Σε ερευνητικό επίπεδο, πέραν της αναδιοργάνωσης και βελτίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, ασχολούμαι με μεθόδους μοντελοποίησης επιχειρήσεων, προσομοίωση διαδικασιών, τον εσωτερικό έλεγχο, τη βελτίωση διαδικασιών μέσω της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). 'Εχω γράψει άνω των ενενήντα δημοσιεύσεων υπό κρίση, εκ των οποίων άνω των εικοσιπέντε σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων.

Τον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με τον αθλητισμό (τέννις, πινγκ πονγκ, ελεύθερη κατάδυση), την κηπουρική, τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και την επεξεργασία ήχου και εικόνας.

 
Προσωπική Ιστοσελίδα Καθηγητή Νικόλαου Α. Παναγιώτου
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο